A. VYŠETRENIE ŽIVEJ KVAPKY KRVI 23,00€
B. BIOREZONANČNÁ ANALÝZA STAVU ORGANIZMU 23,00€
C. DIAGNOSTIKA MIKROBIÁLNEJ A PARAZITÁRNEJ ZÁŤAŽE 25,00€
A+B+C CELKOVÁ ANALÝZA ZDRAVOTNÉHO STAVU

 

45,00€
B+C KONTROLNÉ VYŠETRENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU 39,00€
EXPRESNÝ MONITORING ( ANALÝZA AKÚTNYCH STAVOV – napr. CHRÍPKA ) 25,00€
ODSTRÁNENIE MIKROBIÁLNEJ A PARAZITÁRNEJ ZÁŤAŽE VRÁTANE REGENERAČNÉHO NÁPOJA 10 min 3,80€
REGENERÁCIA OSLABENÝCH ORGÁNOV A SYSTÉMOV TELA – PLAZMOVÁ TERAPIA 10 min 2,80€
DETOXIKÁCIA CHEMICKÝCH ZÁŤAŽÍ A TOXÍNOV – KONZULTÁCIA, PORADENSTVO 40 min 29,00€
VÝŽIVOVÝ PORADCA – KONZULTÁCIA, PORADENSTVO 1 hod 49,00€
PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADŇA 1 hod 39,00€

Platba len v hotovosti