Tibor BIBO Michalko

Snimka-obrazovky-2016-05-31-o-8.15.44

Sprievodca transformáciou vedomia

Bytie v prítomnom okamžiku je vedomé sústredenie sa na momentálne

vnútorné a vonkajšie okolnosti v ktorých sa bezprostredne nachádzame,

a to bez sebamenšieho myšlienkového náznaku minulosti alebo budúcnosti.

Neschopnosť prirodzene žiť, tu a teraz,

môže mať za následok na platforme nevedomého chovania

nepriaznivé alebo dokonca deštruktívne tendencie.

Nepozornosť alebo neschopnosť vnímať vonkajšie alebo vnútorné okolnosti života,

sa stavajú príčinou nežiadúcich emócií a stresových situácií v našich životoch.

Tieto prežívané emócie majú fyzické a psychické prejavy ako dôsledok oslabenia

našich životných telových orgánov  a zníženie celkovej kvality života jednotlivca.

Na platforme tohto poznania bolo otvorené

KAIROS CENTRUM – CENTRUM VITALITY, ZDRAVIA A ÚSPECHU.

Mgr. Emília Ondíková

emilia

Diagnostika mikrobiálnej a parazitárnej záťaže.

Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventka špecializačného štúdia v odbore Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Dlhoročná laboratórna prax s analýzou krvi a kontrolou kvality krvných preparátov.

Ing. Viktor Vlček

Ing. Viktor Vlček

Detoxikácia chemických záťaží a toxínov z tela.

Absolvent Slovenskej technickej univerzity, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Dlhoročná prax v medzinárodných laboratóriách na výrobu transfúznych liekov a v tkanivových zariadeniach.

Lucia-Majkova

Psychoterapeutická poradňa

Absolvent Univerzity J.A.Komenského, odbor psychoterapia PCA podĺa C. Rogersa. Dlhoročná prax v oblasti psychoterapie, individuálnej, skupinovej a párovej terapie. Certifikovaný odborník v oblasti autogénneho tréningu, progresívnych relaxácií, hypnoterapie, nácvykov jógovej a svalovej relaxácie a progresívnej svalovej relaxácie E. Jacobsona. Venuje sa najmä úzkostiam, depresiám, psychosomatike a traumám.

Ing. Milan Sivok

Tvorba stravovacích plánov na mieru a športové poradenstvo

Absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v odbore Výživa ľudí. Má skúsenosti s tvorením individuálnych stravovacích plánov, pozná technologický proces výroby potravín vďaka niekoľko ročnej praxi v potravinárskom priemysle. Rád poradí s efektívnym tréningom na formovanie vašej postavy.