pečeň 1PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PREJAVY OSLABENÝCH ORGÁNOV – PEČEŇ

PSYCHICKÉ PREJAVY

 

FYZICKÉ PREJAVY

NADMERNÁ

SEBAKONTROLA

 

PROBLÉMY

S POHYBLIVOSŤOU

Pocit slabého

sebaovládania

 

Bolesti

v krížoch

Nevyrovnané správanie

a emócie

 

Bolesti hlavy

Výbuchy zúrivosti

a hnevu

 

Pískanie v ušiach

Tinitus

Zvýšená

podráždenosť

 

Tráviace

problémy

Frustrácia

 

 Chronická únava

Nepružnosť

myslenia

 

Syndrom

vyhorenia

 Neschopnosť

myslenia

 

Svalová slabosť

 Neschopnosť

uvoľniť sa

 

 

Ťažkopádnosť v

plánovaní a hľadaní

riešenia

 

 

Agresivita