Pľúca 1PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PREJAVY OSLABENÝCH ORGÁNOV – PĽÚCA

PSYCHICKÉ

FYZICKÉ

Emočná vyčerpanosť

Problémy s dýchaním

Depresia

Astma

Melanchólia

Bolesti v krku

Sebapodceňovanie

Zimnica a horúčka

Smútok

Znížená imunita

 Plačivosť

Precitlivelosť na chlad

 Úzkosť – Anxieta

 Srdcová arytmia

 Únava

 Problémy s močením

 Potláčanie vlastnej osobnosti

 Škvrnitosť pokožky

 Suchá koža a drsná koža