Jeden z dvoch Európanov (50,2%, podľa údajov EUROSTAT za rok 2012) dnes zomiera na následky artériosklerotických usadenín v koronárnych cievach srdca, čo vedie k srdcovému infarktu. Alebo môže isť o kôrnatenie krčných tepien či artérií v mozgu, čo býva príčinou mozgovej príhody. Hlavnou príčinou artériosklerotických usadenín býva chronický nedostatok vitamínov a minerálov – následné oslabenie stien artérií vedie k ich poškodeniu či prasknutiu. Najviac zaťaženými cievami bývajú koronárne artérie srdca, čo je príčinou uvedenej nepriaznivej štatistiky.,

To vedie k záveru, že srdcový infarkt, artérioskleróza a mozgová príhoda vlastne nijakými chorobami nie sú, ale že pri nich ide hlavne o chronický nedostatok vitamínov a minerálov. Procesy biologickej oxidácie v tele poškodzujú steny ciev a urýchľujú proces starnutia. Najdôležitejšie prirodzené antioxidanty sú vitamín C, vitamín E, betakarotén a selén.

Nedostatok vitamínu C sa stupňuje aj produkciou stresového hormónu adrenalínu, ktorý spotrebúva obrovské množstvo tohto vitamínu. Zásobovať svoje telo prírodnou stravou s vyváženým obsahom najdôležitejších živín je však málo. Veda totiž čoraz jednoznačnejšie konštatuje, že ani mnohostranná, plnohodnotná a vyvážená strava nestačí na optimálne zásobovanie tela živinami. Ochranu srdcovo-cievneho systému pomocou prírodných antioxidantov optimalizujú výživové doplnky, prostredníctvom ktorých sme schopní dostať do tela potrebné dávky vitamínov a minerálov.

Naším cieľom je vytvoriť predpoklady na zdravý a dlhý život, nielen vyhnúť sa akútnemu nedostatku živín. Na to potrebuje telo synergický efekt účinných látok. A keď chýba čo i len jedna z nich, zníži sa účinok ostatných. Ak chcete pre svoje zdravie urobiť aspoň niečo, užívajte odporúčané množstvá vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Ak však chcete svoje zdravie zlepšiť a zároveň prežiť dlhší a kvalitnejší život, užívajte toho mnohonásobne viac. Len tak budú môcť vaše bunky fungovať na vyšší výkon.

Okrem toho, mnohé fyziologické zmeny, ktoré sa donedávna pripisovali starobe, sú v skutočnosti formou „predčasného starnutia“, spôsobeného nedostatkom vitamínov alebo ich rýchlejším spotrebúvaním v tele. Jediný vitamín či minerál, nech by bol akokoľvek zázračný, sám o sebe neznamená nič. To, čo účinkuje najlepšie, je synergia účinných látok, ktoré sú neoddeliteľné od zdravého a dlhého života.

Potrebu vitamínov, minerálov a stopových prvkov zvyšujú záťaže, ako sú napr. hnev, stres, šport, tehotenstvo, dojčenie, či rast alebo chronické choroby. Vplyvom znižujúcej  sa kvality výživy sa zmenšuje aj prísun vitamínov a minerálov v potrave. Sme vystavení vplyvom znečisteného prostredia, pesticídom, kyslým dažďom, naša strava je  väčšinou tepelne upravená, konzervovaná, nevhodného zloženia i kvantity. Sme vystavení každodennému stresu v mnohých podobách. Aby sme nielen prežili, ale mohli aj optimálne, kvalitnejšie a dlhšie žiť (k tomu aj zostať mladí fyzicky i psychicky), musíme sami v tomto smere čosi podniknúť. Potrebujeme proste prijímať viac dôležitých živín. Dnešok na to ponúka všetky možnosti,  len ich treba spoznať, správne využiť a začať od seba.

Autor článku: Ing. Viktor Vlček, KAIROS Centrum

Recommended Posts