Psychoterapeutická poradňa

Terapia, poradenstvo, poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov….

Význam psychoterapie v súčasnosti :

Význam psychoterapie v súčasnosti mimoriadne narastá. Vplyvom rýchleho spôsobu života, technického pokroku, rôznych stresorov sa človek neľahko orientuje v rýchlo sa meniacom svete, ťažko sa adaptuje, a tak stráca vnútornú stabilitu. Tieto zneistenia môžu viesť k zdravotným problémom. Napríklad k trvalému nárastu psychosomatických obtiaží, úzkostiam, depresii alebo k inému nápadnému či nežiaducemu správaniu, čím človek vnútorne zraňuje a ohrozuje nielen seba, ale aj svoje okolie ktorých je súčasťou. Psychoterapia pomáha tým, že ľudskej bytosti uľahčuje pravdivejšie porozumenie sebe a nachádzanie miesta a zmyslu v spoločnosti ostatných ľudí. Práve daným okruhom venujeme priestor v našej psychoterapeutickej práci zameranej na človeka.

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADŇAIndividuálna terapia:
• Chcem sa rozvíjať a osobnostne rásť.
• Čo so životom? Ako mu dať zmysel?
• Som závislý/á na jedle, partnerovi, rodičoch, iné.

Profesijná oblasť a RĽZ
• Nedokážem “predať” svoje prednosti pri pracovných pohovoroch.
• Tréma pri stretnutiach.
• Rodina alebo práca?
• unavový syndróm.

Iná profesijná problematika a RĽZ

Záťaž a stres:
• Dlhodobo nemám prácu
• Ako sa mám vyrovnať so smrťou blízkeho človeka.
• Dlhodobé ochorenie
• Syn / dcéra je závislý/á.

Partnerstvo:

• Neviem nadviazať vzťah
• Partner je mi neverný.
• Rozchod / rozvod
• Ako zvládnuť rozpad vzťahu?
• Partner(ka) sa mi odcudzuje.
• Prečo sa vzťahy rozpadajú? Neviem udržať vzťah
• Psychické i fyzické násilie vo vzťahu i v rodine.

Ponúkame Vám :

• osobného sprievodcu na ceste sebapoznávania,
• podporu v riešení individuálnej problematiky,
• odbornú pomoc pri riešení vzťahových problémov,
• podporu pri zvládaní životných situácií,
• poradenstvo pri profesijných rozhodnutiach,
• prevenciu pred záťažovým syndrómom,
• krízovú intervenciu.

V prípade potreby vám poskytneme/sprostredkujeme ďalšiu, prípadne potrebnú starostlivosť. Psychoterapia sa odohráva ako rozhovor. Psychoterapeut je akýsi váš spoločník pri hľadaní riešení. Je pripravený počúvať. Je odborník na vedenie rozhovoru takým spôsobom, ktorý bude pre vás užitočný. Počet stretnutí, dĺžku, priebeh a vzájomné očakávania si na začiatku aj v priebehu terapie spoločne dojednávate a ujasňujete.