Rosacea je chronický zápalový stav kože tváre ovplyvňujúci krvný obeh a pilosebaceóznych jednotiek (každá jednotka obsahuje vlasový folikul, sval a mazovú žliazku). Rosacea sa častejšie vyskytuje v severnej a západnej Európe. Začína sa prejavovať najčastejšie medzi 40tym a 50tym rokom, vzácnejšie pred 30tym rokom veku. Vo Švédsku sa výskyt odhaduje asi 10%  vo veku 20 až 60 rokov, 3:1 v pomere ženy : muži. Typicky sa prejavuje u ľudí s bledou pokožkou a svetlými očami, zaznamenaná prevalencia je medzi 0,5% a 10%. Má rôzne klinické prejavy  a definované varianty pomáhajú s nasedením liečby.

rosacea

Aj keď symptómy môžu zosilnieť a ustúpiť počas krátkeho obdobia, rosacea môže postupovať časom. Pacienti sa často sťažujú na sčervenanie a senzitivitu pokožky a ich pokožku môže obzvlášť iritovať aktuálny kozmetický prípravok. Rosacea má rôzne spúšťače: pacient si ich nemusí byť ani vedomý.

Najčastejšie príčiny a zhoršujúce faktory sú:

  • Vonkajšie: teplo (vysoké či nízke vonkajšie teploty, sauna, horúce a ľadové jedlá či nápoje), slnečné žiarenie (aj solá
    rium), látky spôsobujúce rozšírenie ciev (alkohol, lieky)
  • Vnútorné: stres, emocionálne rozpaky, látky spôsobujúce nadbytočné rozšírenie ciev napr. tumorom (karcinoid syndrom a pod.)

Opakované zápalové zmeny vytvárajú bludný kruh prehlbujúci poškodenie tkaniva hlbších vrstiev kože. Ako dok
zujú niektoré štúdie, k zápalovým zmenám môže dochádzať aj z iných príčin – hlavne prítomnosťou Helicobaktera pylori. Pri liečbe sa štandardne používa kombinácia antibiotík, kde žiaľ dochádza k nežiadúcej likvidácii potrebnej črevnej flóry a ťažkostí s tým spojených. Dlhodobé a časté užívanie antibiotík vedie k získanej rezistencii patogénov, rozvoji kvasinkových infekcií a následne zhoršenej možnosti vyliečiť iné ochorenie vyžadujúce antibiotickú liečbu.

rosaceaNiekedy lekári volia lieky zo skupiny retinoidov, ktoré sú svojou štruktúrou podobné vitamínu A. Pôsobia na mazové žľazy a dobré výsledky boli preukázané hlavne u mladších pacientov. K jedným z nežiaducich účinkov však patrí teratogenita – schopnosť látky vyvolať vrodenú vývojovú chybu plodu.

Taktiež prítomnosť saprofytického roztoča Demodex folliculorum môže byť dôležitým faktorom zápalového procesu. K liečbe sa používajú keratoredukčné krémy, ktoré znižujú rohovatenie kože a upokojujú kožné podráždenie. Taktiež insekticídne krémy a niektoré antiparazitárne lieky (lokálne, orálne).

Často sa rosacea spája s poruchami tráviaceho traktu, s nedostatočnou tvorbou kyseliny v žalúdku, potravinovou alergiou a intoleranciou. V dôsledku zníženia produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku sa pridružujú rôzne bakteriálne, vírusové a plesňové infekcie, čím dochádza k zhoršeniu stavu.

Cieľom nášho centra je pomôcť prírodnou cestou aj pri tejto diagnóze bez vedľajších účinkov. Analýzou patogénnych príčin u každého klienta a následnou pohodlnou (bezbolestnou) frekvenčnou terapiou eliminujeme patogény, ktoré môžu byť príčinou uvedených ťažkostí. Naším mottom je, že každý liek sa dá nahradiť darom prírody a ak vyčistíme orgány a naše telo, dosiahneme vytúžené zdravie.

Zdroj:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700634/
http://www.solen.sk/pdf/d5278bd464e17ff9d8769cbd96435555.pdf
Recent Posts