slezina 1PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PREJAVY OSLABENÝCH ORGÁNOV – SLEZINA

PSYCHICKÉ

FYZICKÉ

Smútok

Nutkanie na zvracanie

Zmätenosť, ťažkopádnosť

Bolesti žalúdka

Pomalé myslenie

Plynatosť

Nesústredenosť

Diabetes

Poruchy pamäti

Prudké bolesti pod srdcom

Utkvelé predstavy

Časté hnačky

Nutkavé konanie a dogmatizmus

Zadržiavanie vody v organizme

Prílišná sebaľútosť

Problémy so spánkom

Úzkostné stavy

Nedostatok energie v tele, únava

Pocit nezaradenia – frustrácia

Anémia

Bezmocnosť

Svalová stuhnutosť

Porucha elasticity ciev

Nadmerná krvácavosť a tvorba modrín