Srdce1PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PREJAVY OSLABENÝCH ORGÁNOV- SRDCE

PSYCHICKÉ

FYZICKÉ

Neschopnosť empatie

 

Arytmia srdca

Duševný nepokoj, nervozita

 

Búšenie srdca

Citová labilita

 

Časté sčervenanie

Hystéria

 

Nočné potenie

Komunikatívnosť

 

Bolesť v tvári

Poruchy pamäti

 

Citlivosť na teplo a chlad

Roztržitosť

 

Pocity sucha v hrdle

Poruchy spánku

 

Pocity smädu

Apatia

 

Zažltnutie očí

Strata inšpirácie

 

Akné

Melanchólia – deprivácia

 

 

Stres

 

 

Nočné mory

 

 

Poruchy správania