Tenké črevo1PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PREJAVY OSLABENÝCH ORGÁNOV – TENKÉ ČREVO

PSYCHICKÉ

FYZICKÉ

Prehnané kritizovanie

 

Bolesti v krku

Neschopnosť vnímania intuície

 

Bolesti v ramenách

Strach o vlastnú existenciu

 

Poruchy tvorby a distribúcie telesných tekutín

Nepružnosť

 

Problémy so sluchom

Neschopnosť ťažiť zo svojej činnosti

 

 

Ľahkovážnosť

 

 

Neznalosť dôležitosti