TIBOR MICHALKO web3

Narodil som sa v roku 1969 v Michalovciach,
v ôsmych rokoch som sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi, v desiatich rokoch do Košíc.

Kto zažil takéto zmeny, vie pochopiť všetky emócie, ktoré som prežíval.

Ako devätnásť ročný, som počas zdanlivo nenáročnej operácie,
prežil klinickú smrť a tam sa to začalo.

Vďaka danostiam, ktoré mi boli v živote dané, som sa naučil komunikovať so svojim pravým JA a naučil sa každý problém zmeniť na výzvu.

Dosiahol som stav, keď som sa v plnom rozsahu naučil vnímať posolstvo kľudu, lásky, harmónie a zmieru.

Pochopil som jeho pozitívny vplyv na naše zdravie a pochopil JEHO vplyv na každú časť nášho života.

Tieto moje dary a schopnosti Vám teraz prinášam.

TIBOR MICHALKO web2

V priebehu toku životnej cesty som si uvedomil, že zmenou vnímania reality sa výber cesty životom mení.

Šťastný a vyrovnaný človek vytvára šťastné prostredie.

Správnosť výberu cesty nám najlepšie potvrdia vlastné emócie.
Chcem aby SME MY a NAŠE DETI žili v takom šťastnom svete.

Cesta k tomuto cieľu vedie cez pomoc Vám, ku skvalitneniu Vášho vlastného emočného sveta.

Len tak môžeme dnes žiť plnohodnotnejšie životy a našim deťom zanechať lepší svet.

Moja VIERA ma vedie učiť ľudí, žiť jednoducho, v harmónii, radosti a mieri, procesom očistenia sa od rôznych deštruktívnych emócií uložených v našom podvedomí.

TIBOR MICHALKO web

Pocítili ste dnes nejakú emóciu? Radosť, smútok, hnev, strach, šťastie, lásku, …. Určite áno.

Verím, že ste emócie vnímali aj včera, predvčerom aj každý deň pred tým.
Všetci zažívame desiatky emócií denne celý náš život. Počnúc narodením.

Ako dieťa ich však nedokážeme analyticky vyhodnotiť, napriek tomu si ich uložíme v podvedomí. Emócie ako strach, hanba, pocit viny a iné. Žiadnu emóciu nezažívame náhodne. Emócie vnímame na základe vonkajších vplyvov a každá emócia, či už negatívna alebo pozitívna, nechá určitý zápis v našom podvedomí. Tento zápis sa nazýva emočný kód.

Tieto emočné kódy sa prejavujú navonok v situáciách, ktoré prežívame.
Inak povedané, situácie, ktoré prežívame, priťahujeme do života na základe našich emočných zápisov.

Uvedomte, si prosím, že každá Vaša emócia a jej vibrácia tvoria Vašu realitu.

Vo chvíli, keď deštruktívne emócie ovládajú Vašu myseľ, tak nevedome tvoríte na základe svojho podvedomého nastavenia svoju deštruktívnu budúcnosť. Dôsledkom tohto procesu sú naše nepríjemné dennodenné situácie, komplikované vzťahy až po samotné oslabené fyzické zdravie.

Viac informácií na : +421 948 300 937 alebo info@michalkotibor.com